Vijfde leerjaar

Welkom in het vijfde leerjaar

Wij verdiepen ons verder in wiskunde, Nederlands en W.O.
Een nieuwe taal Frans leren we door te luisteren, te spreken ,te schrijven en te begrijpen.
Leren leren is onze troef door het maken van mindmaps en schema’s.
We maken kennis met onze eerste proefwerken. Leuke uitstappen, sport en spel,
spetterende activiteiten beleven wij het hele jaar door. Zijn jullie klaar voor deze uitdaging in de vijfde klas?

Ook dit schooljaar gaat het 5de er weer volop tegen aan . Toffe uitstappen en spetterende activiteiten zoals zingen, sport, spel, knutselen, proefjes, een nieuwe taal. Iedereen komt aan bod !

​Bij juf Elisabeth, juf Ellen en juf Peggy 😉

Scroll to Top