Ferm Kinderopvang

Een kwartier voor en een kwartier na de schooluren is er toezicht in de school.
Wie vroeger of later opvang nodig heeft, kan hiervoor terecht bij Ferm.

Ferm Kinderopvang heet jullie alvast van harte WELKOM!

Informatie schooljaar 2021-2022
opvangkalender Ferm
Nieuwsbrief Ferm (september 2021)
huishoudelijk reglement Ferm

Inschrijven
De algemene inschrijving omvat twee documenten
     • Een overeenkomst (1 per gezin)
     • Een inlichtingenfiche (1 per kind)

Deze documenten kan je als volgt bekomen:
     • In elke opvanglocatie (tijdens de openingsuren)
     • Op het secretariaat van Ferm Kinderopvang Kortenberg (op te vragen per mail of telefonisch)
     • Via onze Infolijn

Van zodra de algemene inschrijving in orde is, kan je kind vrij gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang.
Enkel voor schoolvrije dagen en vakantiedagen dien je online een plaatsje te reserveren.

Openingsuren
     Op schooldagen:
     van 7.00 tot 8.30 uur
     van 16.00 tot 18.30 uur
     (De lagere school sluit pas aan na de studie op school.)

     Op woensdagnamiddag:
     van 12.15 uur tot 18.30 uur

     Op facultatieve vrije dagen, kindvrije dagen en tijdens de vakanties:
     van 7.00 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds.

Vakantie-opvang en opvang schoolvrije dagen
      Vakantie-opvang
        • Enkel voor kleuters
        • Dien je vooraf online (https://reserveren.samenferm.be) te reserveren volgens de juiste
          inschrijfperiode
        • Locaties: De Regenboog (Kortenberg) 

     Opvang op schoolvrije dag
        • Voor alle kinderen van de betreffende school
        • Dien je vooraf online te reserveren volgens de juiste inschrijfperiode
        • Gaat door op de locatie gekoppeld aan de school (vanaf 4 ingeschreven kinderen)

Inschrijvingen en meer informatie
Hiervoor ben je welkom bij de coördinator van Ferm:
Ferm kinderopvang
Gemeentehuisstraat 11, 3078 Everberg
02 751 43 22 – 070 246 041
bko.kortenberg@samenferm.be

Scroll to Top